Regulamin kuponu na bezpłatne czyszczenie biżuterii. 1. Kupon należy odciąć i oddać przedawcy, 1 kupon = odświeżenie 1 sztuki biżuterii. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia biżuterii do odświeżenia z powodu złego stanu przedmiotu. 3. Biżuteria zniszczona lub uszkodzona wymaga w pierwszej kolejności naprawy, naprawa jest odpłatna. Biżuteria uszkodzona, przed czyszczeniem musi zostać najpierw naprawiona. Biżuteria zużyta może nie nadawać się do czyszczenia, bo może ulec uszkodzeniu.