Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

Obowiązuje od dnia 25.04.2024 r.

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku chęci skorzystania z zwrotu Konsument zobowiązany jest uprzednio poinformować. Sprzedawca wskazuje każdorazowo kroki związane z odbiorem towaru. Odesłanie towaru leży po stronie Kupującego. Kupujący zwraca towar na swój koszt.

Ustawowe uprawnienia odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie dotyczy towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta co oznacza, że nie dotyczy ono rzeczy grawerowanych, wytwarzanych według uwag konsumenta, służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz produkowanych na zamówienie czy personalizacji.

Zwrot towaru dotyczy wyłącznie: biżuterii (obrączki ślubne, pierścionek zaręczynowy, kolczyki, zawieszka, itp.) niespersonalizowanej znajdującej się w magazynie 24H. Nie przekraczającej kwoty zakupu 10000 brutto całościowo (jeden przedmiot bądź całe zamówienie łącznie).

Termin zwrotu w przypadku biżuterii  (obrączki ślubne, pierścionek zaręczynowy, kolczyki, zawieszka, itp.) niespersonalizowanej znajdującej się w magazynie 24H wynosi do 14 dni od daty zakupu. Klient otrzymuje zwrot 100% ceny zapłaconej za towar podlegający zwrotowi.

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu z względu na uszkodzenie paczki kurierskiej w transporcie.

W wyjątkowych sytuacjach Sprzedawca może wyrazić zgodę ale nie jest zobowiązany na objęcie uprawnieniem odstąpienia od umowy biżuterii (pierścionek zaręczynowy, kolczyki, zawieszka, itp.) niespersonalizowanej nie znajdującej się w magazynie 24H, pod warunkiem, że nie będą widoczne na niej ślady użytkowania, w szczególności rzeczy grawerowanych, wykonanych w podwyższonej próbie złota itp.

W wyjątkowych sytuacjach Sprzedawca może wyrazić zgodę na objęcie uprawnieniem odstąpienia od umowy biżuterii (pierścionek zaręczynowy, kolczyki, zawieszka, itp.) niespersonalizowanej nie znajdującej się w magazynie 24H, pod warunkiem, że nie będą widoczne na niej ślady użytkowania, w szczególności rzeczy grawerowanych, wykonanych w podwyższonej próbie złota czy po korekcie rozmiaru itp.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy  

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zakupione produkty wrócą do nas. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odesłanie towaru leży po stronie Kupującego. Kupujący zwraca towar na swój koszt. Prosimy o dołączenie formularza zwrotu do przesyłki. Formularz może być również napisany odręcznie ( w treści prosimy załączyć numer zamówienia oraz dowód zakupu). W przypadku chęci skorzystania z zwrotu Konsument zobowiązany jest uprzednio poinformować o powyższym Sprzedawcę, który może zażądać przesłania fotografii towaru. Sprzedawca wskazuje każdorazowo kroki związane z odbiorem towaru.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: GESELLE JUBILER sp. z o.o. sp.k., ul. Kołłątaja 21, 50-006 Wrocław , [email protected] , Telefon: 796600111

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data (*) Niepotrzebne skreślić.