Zwroty i reklamacje

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Obowiązuje od dnia 24.06.2022 r. 

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Ustawowe uprawnienia odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie dotyczy towarów wyprodukowanych wgług specyfikacji konsumneta co oznacza, że nie dotyczy ono rzeczy grawerowanych, wytwarzanych wdług uwag konsumenta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz produkowanych na zamówienie.

Zwrot towaru dotyczy wyłącznie: biżuterii (obrączki ślubne, pierścionek zaręczynowy, kolczyki, zawieszka, itp.) niespersonalizowanej znajdującej się w magazynie 24H.

Termin zwrotu w przypadku biżuterii  (obrączki ślubne, pierścionek zaręczynowy, kolczyki, zawieszka, itp.) niespersonalizowanej znajdującej się w magazynie 24H wynosi do 14 dni od daty zakupu. Klient otrzymuje zwrot 100% ceny zapłaconej za towar podlegający zwrotowi.

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

W wyjątkowych sytuacjach Sprzedawca może wyrazić zgodę na objęcie uprawnieniem odstąpienia od umowy biżuterii (obrączki ślubne, pierścionek zaręczynowy, kolczyki, zawieszka, itp.) niespersonalizowanej nie znajdującej się w magazynie 24H, pod waruniem, że nie będą widoczne na niej ślady użytkowania, w szczególności rzeczy grawerowanych, wtykonanych w podwyższonej próbie złota itp.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (GESELLE JUBILER sp. z o.o. sp.k., ul. Kołłątaja 21, 50-006 Wrocław, [email protected], Telefon: 796600111) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odbierzemy rzecz i ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Prosimy o kontakt w celu ustalenia czasu i miejsca odbioru zakupionego towaru przez kuriera UPS. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat GESELLE JUBILER sp. z o.o. sp.k., ul. Kołłątaja 21, 50-006 Wrocław , [email protected] , Telefon: 796600111

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.